Hyresgästinformation

En trygg ekonomi är viktig för att vi ska kunna sköta om och utveckla bolagets lägenheter och bostadsområden på bästa sätt. Därför finns en policy som gäller nya hyreskontrakt.

Vi tillämpar inte kösystem och förbehåller oss rätten att välja vilken hyresgäst vi tecknar avtal med.

Innan sökande blir aktuell som hyresgäst hos oss genomförs en inkomstbedömning av hyresgästens förmåga att betala månadshyran för sökt lägenhet. För att vara aktuell som hyresgäst hos oss ska man ha en stadigvarande inkomst som står i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå.

Du ska kunna uppvisa god betalningshistorik och inte ha några betalningsanmärkningar.

Vi gör alltid en kreditupplysning hos UC före vi tecknar avtal med nya hyresgäster.

Vi kan även ta kontakt med arbetsgivare och tidigare hyresvärd eller bostadsrättsförening för att få veta mer om hyresgästen. Det kan t ex finnas skäl att neka störande personer kontrakt.

För att förhindra osunda boendeförhållanden, både för hyresgäster som bor trångt och för kringboende, finns riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Max två vuxna personer i huvudsovrum och en vuxen i enkelsovrum.

PDF att ladda ned

Om du vill flytta är det viktigt att du säger upp din lägenhet tre hela kalendermånader innan beräknad flyttdag. Uppsägningen skall ske skriftligen.

Vi kan komma att behöva visa er lägenhet för de nya hyresgästerna under uppsägningstiden. Vi kontaktar er då i god tid innan, så att vi kan komma överens om tidpunkt för visningen.

Besiktning
Vi kommer att besiktiga er lägenhet i samband med flytten. Om vi finner att det förekommit större slitage än vad som anses rimligt samt om det är skador på dörrar, luckor, golv etc. kommer vi att behöva åtgärda detta och bli tvungen att fakturera er för den merkostnaden.

Tänk på att inflyttningsdagen inte alltid är den första i månaden utan det beror på hur helgdagarna infaller. Hyreslagen säger att du har tillträde från klockan tolv första vardagen i månaden.

  • Du som hyresgäst måste teckna ett eget elavtal för din hushållsel. El abonnemang tecknar du med valfri leverantör. Ring och anmäl i god tid innan du flyttar ut respektive flyttar in. Kom ihåg att avtalen är knutna till bostaden.
  • Teckna en hemförsäkring
  • Adressändra. Använd gärna länken adressandring.se
  • Teckna avtal för fiber bredband/TV samt telefoni.(Se nedan för alternativ)

Abonnemangsfrågor, tjänsteutbud och kanalutbud på Utsikt finner du här:  info@utsikt.se / www.utsikt.se

Hyresgästen har enligt Jordabalken 12 kap 24§ vårdplikt av lägenheten och är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom dennes vållande eller genom vårdslöshet.

Du som hyresgäst är skyldig att vårda din lägenhet och se till att dina grannar inte blir störda.

Det innebär att du som hyresgäst även ansvarar för familj, gäster och eventuella husdjur som vistas i din lägenhet.

I lägenheten finns alltid en boendepärm med råd och anvisningar om hur man på bästa sätt vårdar sin lägenhet.

Vill att alla våra hyresgäster ska trivas hos oss och visa hänsyn mot och omtanke om varandra.

Naturligtvis så ska man kunna leva ett normalt liv i sin lägenhet men tänk på att man delar väggar, golv och tak med grannarna. Mellan klockan 22.00 och 07.00 under vardagar är det extra viktigt att du tar hänsyn och inte spelar musik eller ser på TV på för hög volym. Det finns även de som jobbar på natten och sover på dagen, så undvik alltför störande ljud även dagtid.

Respektera dina grannar, tillsammans skapar ni ett tryggt och trivsamt boende.

Du som hyresgäst ansvarar enligt hyreslagen för ditt och dina gästers uppträdande och handlingar både i lägenheten och på de gemensamma ytorna på gården.

Rökning
Vår nyproduktion är helt rökfri.

Husdjur
Vi är restriktiva med husdjur i vår nyproduktion. Hyresgästen ansvarar för de som vistas i lägenheten såsom egna och andras husdjur. Skador som uppkommer på lägenheten på grund av husdjur blir hyresgästen ersättningsskyldig för. Husdjur som är tillåtna är hund, innekatt, smådjur som kanin och liknande. Djur som lämnas ensamma under dag/nattid får inte störa grannar.under

BB Bostad sparar personuppgifter på ett säkert sätt och vi gör detta i enighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

BB Bostad har en upprättad personuppgiftspolicy som beskriver vilka personuppgifter vi sparar, varför vi gör detta samt hur länge uppgifterna sparas hos oss. Vi behandlar personuppgifter när du söker lägenhet, när du sedan blir hyresgäst hos oss och även en tid efter att din tid som hyresgäst hos oss har upphört. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter vid ansökan/intresseanmälan
Under ansökningstiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du väljer att stå i kö hos oss. Om du inte önskar stå kvar med din ansökan kan du begära att vi rensar bort och raderar dina uppgifter.

PDF att ladda ned