Om oss

BB Bostad är ett Katrineholmsföretag med långsiktigt och hållbart perspektiv på förvaltning av egna fastigheter.

Företaget är ett dotterbolag till konsultföretaget JBCON AB som verkar inom bygg och projektledning sedan 2010.

BB Bostads målsättning är att äga och förvalta huvudsakligen mindre hyreshus i Katrineholm och att därigenom kunna erbjuda lägenheter i attraktiva och efterfrågade lägen med en hög standard på både lägenheter och boendemiljö.

Genom långsiktiga, medvetna och hållbara val av material och byggsätt vid nyproduktion och satsning på kvalitativa fastigheter resulterar det i en hög och bra boendekvalitet.
BB Bostad verkar lokalt på orten vilket också skapar en trygghet för våra hyresgäster.

Nyligen genomförda bostadsprojekt i Katrineholm är Kv. Örnen med 20 bostadsrättslägenheter och Kv. Havsörnen med 30 bostadsrättslägenheter.